Chỉ nhựa PVC

 • Chỉ dán cạnh Acrylic 3D xám hồng


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Xám hồng
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic 3D xám hồng

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic 3D Xám Đen


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Xám Đen
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic 3D Xám Đen

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic 3D xám đỏ


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Xám Đỏ
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic 3D xám đỏ

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu E11


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Trắng bóng
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu E11

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu E13


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Đơn sắc
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu E13

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu E42


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Đơn sắc
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu E42

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P06


  • Mã sản phẩm:
   P41
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Đơn sắc
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P06

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P10N


  • Mã sản phẩm:
   P10N
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Trắng bóng
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P10N

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P12N


  • Mã sản phẩm:
   P12N
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Trắng bóng
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P12N

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P20


  • Mã sản phẩm:
   P20
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Vân gỗ bóng
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P20

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P36


  • Mã sản phẩm:
   3D Xám Hồng
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Xám hồng
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P36

  Xem chi tiết
 • Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P41


  • Mã sản phẩm:
   P41
  • Nguồn gốc:
   Việt Nam
  • Kích thước:
   21x1.0 mm
  • Màu sắc:
   Đơn sắc
  • Chất liệu:
   Nhựa PVC
  • Nhà cung cấp:
   Thiên Quý

  Chỉ dán cạnh Acrylic mã màu P41

  Xem chi tiết

0989 62 63 16

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

x

HOTLINE: 0989 62 63 16